Rendership

dijital-pazarlama-kanallari-nelerdir

Dijital Pazarlama Kanalları

  1. İnternet siteleri
  2. Arama motorları
  3. Sosyal ağlar
  4. E-posta
  5. Viral pazarlama
  6. Mobil platformlar
  7. Zenginleştirilmiş gerçeklik-3d modelleme ve görselleştirme
  8. Oyunsallaştırma
  9. Televizyon

Tüketiciler dijital ortamı ve özellikle interneti giderek daha yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Böylece hedef pazarlarına ulaşmak için giderek daha fazla şirketin dijital pazarlamayı kullanması kaçınılmaz oluyor. Küresel internet trendleri raporuna göre internet kullanıcı sayısı yaklaşık üç milyardır. Global internet kullanıcılarının dağılımına göre 2008 ile 2022 yılları arasında kullanıcı sayısı sürekli artış göstermiştir. Bu durum ise dijital pazarlama kanalları nı giderek önemli hale getiriyor.

Teknoloji bir araçtır

Dijital pazarlama, tıpkı geleneksel pazarlama gibi insanla ilgilidir ve pazarlamacı ile müşteriyi birbirine bağlar. Dijital pazarlamada, geleneksel pazarlamadan farklı olarak müşteriye ulaşırken teknoloji bir araç olarak kullanılır. Böylece pazarlamacılar açısından teknolojiyi anlamak önemli bir hal alır. Ancak dijital pazarlama teknolojinin kendisini ifade etmek için kullanılmaz.

Dijital pazarlama; online pazarlama, internet pazarlama, web pazarlama olarak da bilinir. Bu terimlerden hangisi kullanılırsa kullanılsın belirleyici olan, müşterinin online yani internete bağlı olmasıdır. Böylece dijital pazarlama web siteleri, arama motorları, bloglar, sosyal ağ, e-posta, mobil telefonlar gibi müşteriye internet üzerinden ulaşılabilen ortamların kullanıldığı pazarlama türü olarak da tanımlanabilir.

Dijital pazarlama kanalları sadece internetle sınırlı değildir

Dijital pazarlama kanalları, sadece internetle sınırlı değildir. Aslında daha geniş kapsamlı ele alındığı takdirde dijital teknolojilerin kullanıldığı pazarlama türü olarak da tanımlanabilir.

Pazar araştırmaları yapan eMarketer’e göre, ABD’de online reklamcılık için 2002 yılında altı milyar dolar harcanmıştır. Bununla birlikte bu rakam 2005 yılına kadar iki katından daha fazla artış göstererek onikibuçuk milyar dolara ulaşmıştır. Bu veriler ışığında tüketicilere dijital ortam yoluyla ulaşılması ve bunun için ayrılan bütçenin önümüzdeki yıllarda da büyümesi beklenebilir.

Dijital pazarlama ekonomiktir

Geleneksel medya kanalları kullanılarak reklam yapma ve hedef tüketici kitlesine ulaşma çabası son derece masraflı ve risklidir. Bununla birlikte bu durum firmaların ucuz, etkili, istendiğinde değiştirilebilir ve ölçülebilir olan dijital kanallara yönelmesine neden oldu. Böylece hedef tüketici kitlesinin özellikleri ve davranışlarıyla ilgili dijital müşteri verilerinin yönetimi ve e-CRM sistemleriyle birlikte pazarlama amaçlarının gerçekleştirildiği dijital pazarlamada; internet siteleri, e-posta gibi kanallarla hedef tüketici kitlesine ulaşmaya çalışılır.

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamadan farklı olarak müşteriye ulaşırken dijital teknolojileri araç olarak kullanılır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: 3D ürün modelleme 3D ürün görselleştirme Render ücretleri