3D görselleştirme, bir mesajı iletmek için görüntüler, diyagramlar, hareketli resimler oluşturma tekniklerinin genel kavramıdır. Görselleştirmenin amacı, soyut veya gerçek bir kavrama ait olabilecek veri ve/veya bilgiyi iletmektir.
Görselleştirme sürekliliği insanlık tarihinden günümüze kadar ilerlemiş ve mağara resimleri, Mısır hiyeroglifleri, Yunan geometrisi ve mühendislik alanında yaptığı çalışmalarla ünlü Leonardo da Vinci gibi bilim adamları tarafından günümüze taşınmıştır. Vinci devrim niteliğindeki araç ve makine tasarımlarının çalışma prensiplerini şema ve diyagramlarla anlatmıştı.


“Görselleştirmeyi ve görsel hesaplamayı bir iletişim biçiminden farklı olarak görmüyoruz. Hepimiz uzun zamandır görüntülerin bilgi, fikir ve duygu aktarma gücünü biliyoruz. Son zamanlarda ki gelişmeler bize 2D görüntüleri ve grafikleri işleyebileceğimiz çeşitli arayüzlere sahip yazılımlar getirdi. Ancak bu gelişmeler 3D görüntüler ve özel sistemler kullanan uzmanlar tarafından idareli bir şekilde kullanılmıştır. Şimdi bu değişiyor. 3D görüntülerin, görselleştirmelerin ve animasyonların genişlemeye başlayacağı yeni bir çağa girdiğimize inanıyoruz. Bu gelişmeler bazı durumlarda çok avantajlıdır. Belki de kelimelere, matematiksel sembollere ve 2D görüntülere dayalı mevcut iletişim paradigmasının yerini alacaktır. Umudumuz, yol boyunca insan hayal gücünün daha önce hiç olmadığı kadar özgür olacağıdır. (Schroeder, Martin & Lorensen, 2006, 13)”

Detayları Vurgular

Yukarıdaki alıntıda da belirtildiği gibi görsel iletişimin önemi dile getirilmiştir. Günümüz teknolojisi ve bilgisayar donanım ve yazılım endüstrisindeki fırsatlar ile görselleştirme daha fazla önem kazanmıştır.
Günümüzde görselleştirme birçok alanda hızla büyümektedir. Bilim, eğitim, mühendislik, etkileşimli medya ve çoğunlukla bilgisayarların yarattığı bir unsur haline gelmiştir. Böylece bilgisayar grafikleri alanının büyük bir parçası olmuştur. 3D görselleştirme, kullanıcıların üç boyutlu soyut veya gerçekçi görüntüler ve bilgisayar yazılımları kullanılarak bir mesajın ve/veya iletişim kanalının içeriğinin sağlanmasını mümkün kılar. Schroeder, Martin & Lorensen’in (2006, 17-19) belirtmiş olduğu gibi, 3D sahnelerin ana avantajlarından biri, kullanıcılara kısıtlamalar olmaksızın sahneyi herhangi bir açıdan görme özgürlüğü sunabilmesidir. Bu beceriler malzeme tipini simüle eden bir geometri ve/veya gölgelendirici detayının önemini vurgulamak için mükemmeldir. Özellikle internet tabanlı ve potansiyel müşterilerle doğrudan bağlantılı görseller oluşturabilen, renk, malzeme türü, aydınlatma bilgilerini online olarak güncelleyebilen, potansiyel müşteriler tarafından online olarak kontrol edilebilen sistemler sayesinde, bir fotoğraftan daha fazla bilgi verebilmektedir. Böylece ileri teknoloji ile potansiyel müşteri sayısı arttırılabilmektedir.

3D ayrıca, belirli bir tasarımın yeni görünümlerini sağlamak için bakış açılarını geliştirmek için yeni seçenekler sunar. Modellenen ürün istendiğinde yakınlaştırılabilmekte ve başka bir açısı seçilebilmektedir. 3D görselleştirme, yeni tasarımı tanımlamaya yardımcı olur. Tasarım nesnelerini bir nesnenin amaçlanan rolüyle tutarlı hale getirir. Böylece yeni bakış açıları seçilebilmekte ve yeni tasarım metaforları tanımlanabilmektedir.

3B metaforları araştırmak, tasarım ilkelerine göre yeni fikirleri teşvik eder. Alışılmış düz seçeneklerin (kutular, ovaller, simgeler, metin etiketleri ve oklar gibi) ötesinde nesneleri ve çizgileri şekillendirmek için daha fazla olasılık vardır. İyi seçilmiş şekiller, programcıların ve mimarların karmaşık yapıları hatırlamalarına yardımcı olabilmektedir. Böylece 3D tasarımlar çekici ve eğlenceli hale getirilebilmektedir. Bu tür bir görsel çekicilik, bir ürünün tasarımını potansiyel müşterilere sunum amacıyla kullanılabilir. (Feijs & De Jong, 1998, 74-75).
Feijs & De Jong’un (1998) belirttiği gibi, 3B görüntülerin kullanıcılara sunduğu özgürlük, bir nesnenin farklı açılarını, farklı yakınlaştırma seviyelerinde, mekanizmalarda, eklemlerde özellikle ve arzu edildiği kadar ayrıntılı olarak görmektir. Bu özgürlük, sunum amaçlı bilgilendirici ve geliştirmesi kolay bir çalışma yöntemi sunar.

Ürün: Pvc Doğrama-Sahne Pvc Doğrama firması için 3D modellenmiştir.


En son teknoloji ile karmaşık 3 boyutlu sunumlar üretebilebilmektedir. Böylece görselleştirme sistemleri ve yöntemleri daha da geliştirilmiştir ve önceliklendirilmiştir.
3D görselleştirme ve 3D modeller, bir ürünü fiilen üretmeden önce ürünün dijital platformda gösterir. Sonuç olarak ürünün kullanım alanlarına göre fikir sahibi olunmasını sağlar. Bununla birlikte üretim öncesi stres, sıvı ve malzeme testlerine imkan verir. Böylece endüstriyel ürün tasarımının bir parçası olan tasarımcılar ve diğer disiplinler, yazılımlardan ve/veya potansiyel müşterilerden gelen geri bildirimlerle kullanışlılık, dayanıklılık, potansiyel müşterilerin beğenisi gibi kritik unsurları öngörmek ve bir ürün geliştirmek için çok kullanışlıdır.

Bağlantılar: 3D Modelleme Nedir? Render motoru Vray kurumsal sitesi.

One Response

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir